realizačný tím
realizačný tím
festival 2022
festival 2022
Zdanlivo náhodné stretnutie troch individualít so spoločnou ambíciou, vniesť do košického kultúrneho kontextu nový rozmer, v podobe mestského pesničkárskeho festivalu — igrici na ulici.
Svetozár
Šomšák
Grafický dizajnér, slovenský pesničkár a nekonformný vyznavač slobody. Posledné roky aktívny performer na slovenskej slamovej scéne. Od roku 2018 organizuje moderované pesničkársko-literárne večery Igrici na koberci. Sveťo vlastnými slovami: "Mám obsesiu pre absolútne kategórie — som perfekcionista. Mojou zdanlivou konkurenčnou (ne)výhodou je syndróm spovedníka — viem počúvať."
Tomáš
Straka
Košický básnik, spisovateľ, organizátor, moderátor a chrbtová kosť Slam poetry SK. Vyštudoval sociálnu prácu a v roku 2013 získal bakalársky diplom v odbore aplikovaná etika na UPJŠ. Knižne debutoval samizdatom — Paper back (2013). Roku 2014 vydal básnickú zbierku — Hrdina robotníckej triedy. Nasledovali Len sa nepozri do očí (2016) a zatiaľ posledná zbierka básní a slamov Spievam (2020). Tomáš vlastnými slovami: "Keď som sa narodil, mojej mame povedali, že umriem & to je tiež jediná axióma, ktorej som ochotný držať sa zatiaľ po celý život. Balans na hrane pominuteľnosti, ktorý dáva precitnúť veciam & hlavne ľuďom v ich skutočnej nádhere."
Lucia
Hrubá
Manažérka, kultúrna mediátorka a duša Výmenníka Važecká na Sídlisku Nad jazerom. Lokálpatriotka do koča i do voza, ktorá umenie vníma ako nástroj i cieľ. Po tom čo sa nadýchala kreatívneho pražského vzduchu a spoznala aj svet chudobných rómskych osád, zakotvila od roku 2016 v kultúrno-komunitných vodách košických Výmenníkov.
chcete sa niečo spýtať
chcete sa niečo spýtať
napíšte mejlík
napíšte mejlík
Organizátormi festivalu igrici na ulici sú OZ Slam Poetry SK a OZ Igrici na koberci. — Karty účinkujúcim sú už rozdané ale miesta v publiku sú voľné. Ak máte otázku k festivalu napíšte mejlík, rád vám odpoviem.
igrici na ulici © 2022
design: svetozár šomšák
made with
igrici na ulici © 2022
design: svetozár šomšák
made with love and